12 апостоли на Исус Христос

12 апостоли

Думата „апостол”, преведена от гръцки език, означава „пратеник”. Апостолите са учениците на Исус Христос, които били избрани да проповядват неговото учение.

Основните свети 12 апостоли са тези, които получили учението на Исус пряко от него. Исус Христос имал и други ученици, те са 70 и макар и не от най-близкия му кръг, са приели Христовото учение по божествен път или чрез други ученици.

12-те апостоли са учениците, които следват стъпките на Спасителя постоянно. Изброени са в Матей 10:2-4 в следния ред: Симеон Петър, Андрей, Яков Зеведеев, Йоан, Филип, Вартоломей, Тома, Матей, Яков Алфеев, Тадей, Симон Ханаанец и Юда Искариот.

Бог използвал по извънреден начин тези обикновени мъже. Сред тях имало най-вече рибари, но и бунтар, и бирник. Евангелията разказват за техните съмнения, борби и постоянни провали, докато следвали Исус Христос.

Светият дух превърнал апостолите в силни Божии мъже, след като те станали свидетели на възкресението на Исус и възнесението му в небето.

Апостол Петър

Рожденото му име е Симон и е роден във Витсаида. По професия бил рибар. Наречен е Петър от самия Христос, което на гръцки означава „камък, скала”. Петър написал две послания и участвал в написването на Евангелието от Марко. Проповядвал в Юдея, Рим, Антиохия. Разпнат е в Рим. Считал, че е недостоен да умре като Учителя си, затова го разпнали с главата надолу.

Св. Петър се чества тържествено на 29 юни заедно със Св. Павел. Петровден се празнува и от православни, и от католици.

Апостол Андрей

Андрей е брат на Петър и също бил рибар. Той проповядвал Христовото слово в Гърция, Скития и Мала Азия. Преданието разказва, че също като брат си Петър бил разпнат, но кръстът му имал формата на буквата Х.

Св.Андрей Първозвани се почита на 30 ноември. Наречен е „Първозвани”, защото бил първият от апостолите, който нарекъл Исус Христос „месия” и го последвал.

Апостол Яков Зеведеев

Яков Зеведеев е брат на апостол Йоан и е наречен „Големия”, за разлика от апостол Яков Алфеев, наречен „Малкия”. От друга страна, заедно с брат си Йоан били назовани от Исус Христос и като „Воанергис” или „синове на гърма” заради тяхното усърдие и вяра. Яков Зеведеев също като Петър и Андрей бил рибар. Умира, посечен от меч от Ирод по времето на император Клавдий през 44 г. сл.Хр.

Св.апостол Яков Зеведеев се чества от православието на 30 април.

Апостол Йоан

Йоан е брат на Яков Зеведеев. Бил ученик на Йоан Кръстител и става най-младият ученик на Христос. Той бил един от тримата ученици, които присъствали на Христовото преображение и разпятие. На него Исус поверява грижите за майка си. След смъртта на Петър и Павел Йоан живял в Ефес, а оттам бил заточен на о-в Патмос. Там написал книгата „Откровение”. Завърнал се в Ефес и умрял на преклонна възраст.

Животът и успението на Св. Йоан Богослов църквата почита на 26 септември.

Апостол Филип

Филип се отличавал със своето образование и добре познавал Светите писания. Живял във Витсаида – градът на Петър и Андрей. Четейки Стария завет от много млад, силно пожелал идването на Исус Христос. Като Христов ученик винаги имал смелостта да му задава въпроси и да получава отговори, които днес намираме в Евангелието. Проповядвал Божието слово в Сирия, Мала Азия и др. заедно с апостол Вартоломей и сестра си Мириам. Умрял мъченически в Иерапол, Фригия, разпънат с главата надолу. На мястото на пролятата му кръв израсла лозница.

На 14 ноември православната църква почита паметта на Св.Филип.

Апостол Вартоломей

Счита се, че Вартоломей и Натанаил от Кана Галилейска са едно и също лице. След като Светият дух слязъл върху всички апостоли, Вартоломей тръгнал с апостол Филип към източните страни да проповядва Евангелието. Посетил Фригия, Мала Азия, Сирия, Индия и др. Покръстил много езичници. В гр.Албанопол, Армения бил жестоко изтезаван. После бил разпънат заедно с Филип с главата надолу, а накрая посечен с меч.

Християнската църква почита светия апостол Вартоломей на 11 юни заедно с апостол Варнава.

Апостол Тома

Тома, наречен в Библията „Дидим” или „близнак”, бил роден в Панеада, Галилея. Евангелието от Йоан разкрива верността му към Исус, а в отделни моменти и човешката му борба със съмнения. Само той не повярвал във възкресението на Учителя. Затова на 8-ия ден от възкресението си Христос му се явил и му казал да пипне раните от гвоздеите, и да бъде вярващ, а не невярващ. Тогава Тома помолил на колене Спасителя за прошка. Оттогава се появява и нарицателното му име Неверни. Тома проповядвал в Персия, Сирия, Индия и бил умъртвен по време на молитва със стрела.

Църквата почита Св.Тома на 6 октомври. Той има още един празник – първата неделя след Възкресение, наречена Томина неделя.

Апостол Матей

Матей по професия бил бирник, митар. Наричали го още „Левий”. Бил роден в Капернаум, Галилея. Матей е един от четиримата евангелисти, автор на първото Евангелие. Христос го призовал да върви с него, виждайки го да събира данъци на Галилейското езеро. Своето евангелие Матей написва 8 г. след Възнесението по молба на християните от Йерусалим. Матей проповядвал там, а след това в Етиопия и Персия. Според преданието умрял от мъченическа смърт в Етиопия.

Православната църква чества Св.Матей на 16 ноември.

Апостол Яков Алфеев

За Яков Малкия, както го наричали, няма много данни в писанията от Новия завет. Споменава се, че баща му бил Алфей, а майка му – Мария. Бил роден в Галилея. Проповядвал Христовото учение в Египет и Палестина и бил представител на църквата в Йерусалим. Някои източници твърдят, че бил разпнат, а други – че го хвърлили от крилото на Йерусалимския храм.

Св.апостол Яков Алфеев се чества от православната църква на 9 октомври.

Апостол Тадей

Тадей е брат на Яков Алфеев. Наричали го още Левий или Юда. Малко се знае за живота му преди апостолството, но вероятно се е занимавал със земеделие. Проповядвал в Месопотамия и стигнал до планината Арарат. Бил разпънат на кръст и умъртвен със стрела около 80г. сл.Хр.

Св.апостол Юда Тадей се чества от църквата на 19 юни.

Апостол Симон Ханаанец

Симон е син на Йосиф, земния баща на Христос, от първия му брак. Наричали го още Симон Зилот (Кананит). В Евангелието на Йоан се разказва, че първото си чудо Исус Христос извършил на сватбата на Симон – превърнал водата във вино. Така Симон повярвал в брат си и станал негов ученик и апостол. Заедно с апостолите Андрей и Матей Симон тръгнал да проповядва в иберийските земи, а после и в днешна Осетия и Абхазия. След това всеки тръгнал в различна посока. Симон заживял в една пещера в Абхазия. Научил езичниците да не принасят в жертва децата си, проповядвал и покръствал. Посетил и Британия, намираща се в пределите на Римската империя, където бил обречен на мъченическа смърт на кръста по времето на император Траян.

Църковният календар определя 10 май за ден, в който се чества Св.апостол Симон Зилот.

Апостол Юда Искариот

Юда Искариот бил единственият, чието родно място не било Галилея, а Кариот, Юдея, оттам и името му – Искариотски. Той е също и единственият, който не бил призован от Исус Христос, а се самопредложил за негов апостол. Бил ковчежник на учениците и много сребролюбив. За него Исус казвал, че е „син на гибелта”, защото знаел, че в сърцето си Юда не вярвал в неговото слово. Юда се оставил страстта към парите да го доведат до предателството на Божия син. Когато видял как водят Исус Христос при Пилат, той изпитал угризения. Отишъл при първосвещениците и им върнал 30-те сребърника, като има казал, че е предал невинна кръв. След това се обесил на едно смокиново дърво.

Христовите апостоли имат и общ празник. Това е 30 юни, когато православната църква чества Събор на 12-те апостоли.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top