Как да се справим с агресивно дете?

агресивно детеКакво представлява агресията?

Думата „агресия” е латинска и буквално означава „нападам, пристъпвам или прокарвам със сила своята гледна точка, атакувам другия”.

От една страна агресията е биологично заложена в нашата природа, за да отстояваме себе си и да оцеляваме. Тя е един от механизмите за психична защита на личността. …