Хубави ресторанти в София – ресторанти с най-висок google рейтинг

Най-хубавите 15 ресторанти в София към 18 март 2018 година, според рейтинга на Google с повече от 50 гласувания: