Кога са изборите през 2019 година?

Избори през 2019 година
Избори в България през 2019 година

През 2019 година ни предстоят европейски избори – за представители в Европейския парламент и местни избори – за кметове и за общински съветници.