Ден на спортиста

Ден на спортиста през 2022. Празник на българските спортисти

Денят на спортиста е на 17 май всяка година. Точното име на празника е Ден на българския спорт. На тази дата през 1893 година в България пристигат Шарл Шампо, Луи Айер и други швейцарски педагози, които са поканени от българското правителство да положат основите на спортното обучение в Освободена България.