Магнитни бури през юли 2022

магнитни бури

През юли 2022 магнитни бури се очакват:

  • На 10 юли – леко смущение на магнитното поле;
  • На 14,15 и 16 юли – леки смущения;
  • На 22, 23 и 24 юни – леко смущение на магнитното поле през първия ден и третия ден и буря на втория ден;

Доколко точна е прогнозата за предстоящите магнитни бури?

Прогнозата за геомагнитни бури е силно спекулативна за периоди по-големи от 36 часа, предвид че слънцето не е часовников механизъм с напълно предвидими действия.

Влияят ли магнитните бури на човешкото здраве?

Преобладаващото мнение в научните среди е, че геомагнитните слънчеви бури, колкото и да са силни, не влияят на човешкото здраве и организъм. В представите на обикновените хора, както и в преобладаваща част от публикациите в популярните медии се приема, че силните магнитни бури могат да повлияят на хора с проблеми в сърдечно-съдовата система или с психични заболявания. Поради това се препоръчва на такива хора да не забравят да си изпият лекарствата, да не предприемат сериозни натоварвания в такива дни и да си останат вкъщи.

На какво влияят магнитните бури?

Геомагнитните слънчеви бури доказано влияят на електрическата и на комуникационната мрежи, на сателитната навигация, както и могат да причинят значителни щети по електрониката на сателитите. Също така могат да причинят радиационно облъчване на космонавтите, които не са защитени от атмосферата на нашата планета. Слънчевите изригвания са един от основните проблеми, които стоят пред пътуването на човека и колонизирането на Марс – при такова дълго пътуване несъмнено, би имало слънчеви изригвания, които ще пратят огромни количества радиация към пътуващите кораби и големият въпрос е как да се защитят пасажерите и товара.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Scroll to Top