чл. 154 от Кодекс на Труда

Кодекс на труда

Чл. 154. (Последно изменение – Държавен вестник, брой 107 от 2020 година) Официални празници са:
1 януари – Нова година;
3 март – Ден на Освобождението на България от османско иго – национален празник;
1 май – Ден на труда и на международната работническа солидарност;
6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност;
6 септември – Ден на Съединението;
22 септември – Ден на Независимостта на България;
1 ноември – Ден на народните будители – неприсъствен за всички учебни заведения;
24 декември – Бъдни вечер, 25 и 26 декември – Рождество Христово;
Велики петък, Велика събота и Великден – неделя и понеделник, които в съответната година са определени за празнуването му.
(2) (Нова – Държавен вестник, брой 105 от 2016 година, в сила от 01.01.2017 година) Когато официалните празници по алинея 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.
(3) (Допълнена- Държавен вестник, брой 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 година, изменена – Държавен вестник, брой 15 от 2010 година, предишна алинея 2, изменена – Държавен вестник, брой 105 от 2016 година, в сила от 01.01.2017 година) Министерският съвет може да обявява еднократно и други дни за неприсъствени за оказване на обществена почит към важни исторически, политически, културни или други особено значими събития, както и дни за честване на определени професии и за оказване на признателност.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top