Китайски хороскоп – коя зодия сте поред годината ви на раждане?

Китайски хороскоп

2023 година по китайския хороскоп е на черен воден заек.

Годините по китайския календар не съвпадат точно с годините, както ги отчитаме ние. Китайската нова година през 2023 година започна на 22 януари 2023 година и ще продължи до 9 февруари 2024 година, а на 9 февруари китайците ще посрещат новата китайска 2024 година, когато според китайския зодиак минаваме в годината на Кафевия дървен дракон.

Ако сте родени през януари, има шанс да не сте зодията по китайския зодиак, която сте мислили, че сте.

Това е защото годината в китайския календар приключва между втората третина на януари и втората третина на февруари. По-долу можете да проверите кога се е падала Китайската нова година през годината, когато сте родени и може да се окаже, че не сте знака, който си мислите, а предишния в летоброенето.

Какви са тези цветове и елементи в китайските зодиакални знаци?

Китайският хороскоп се състои от 12 зодии, които са с имена на животни, но по-малко известно е, че към животните вървят и елементи – вода, дърво, огън, земя и метал. Водатата винаги е черна, дървото е кафяво, огънят е червен, земята е кафява, а металът е жълт. Тоест тигрите, както и всяка друга зодия в хороскопа са 5 – черен воден тигър, кафяв дървен тигър, червен огнен тигър, зелен земен тигър, жълт метален тигър. Всяка от така формулираните зодии се пада веднъж на 60 години!

Мишки по китайски хороскоп са родените през 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 и 2020.
Биволи по китайски хороскоп са родените през 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 и 2021.
Тигри по китайски хороскоп са родените през 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 и 2022.
Зайци по китайски хороскоп са родените през 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 и 2023.
Дракони по китайски хороскоп са родените през 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 и 2024.
Змии по китайски хороскоп са родените през 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 и 2025.
Коне по китайски хороскоп са родените през 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 и 2014.
Кози по китайски хороскоп са родените през 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 и 2015.
Маймуни по китайски хороскоп са родените през 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 и 2016.
Петли по китайски хороскоп са родените през  1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 и 2017.
Кучета по китайски хороскоп са родените през 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 и 2018.
Прасета по китайски хороскоп са родените през 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 и 2019.

2025 10 февруари 2024 – 28 януари 2025 Змия (Si) Дърво
2024 10 февруари 2024 – 28 януари 2025 Дракон (Chen) Дърво
2023 22 януари 2023 – 9 февруари 2024 Заек (Mao) Вода
2022 1 февруари 2022 – 21 януари2023 Тигър (Yin) Вода
2021 12 февруари 2021 – 31 януари 2022 Вол (Chou) Метал
2020 25 януари 2020 – 11 февруари 2021 Плъх (Zi) Метал
2019 5 февруари 2019 – 24 януари 2020 Прасе (Hai) Земя
2018 16 февруари 2018 – 4 февруари 2019 Куче (Xu) Земя
2017 28 януари 2017 – 15 февруари 2018 Петел (You) Огън
2016 8 февруари 2016 – 27 януари 2017 Маймуна (Shen) Огън
2015 19 февруари 2015 – 7 февруари 2016 Овца (Wei) Дърво
2014 31 януари 2014 – 18 февруари 2015 Кон (Wu) Дърво
2013 10 февруари 2013 – 30 януари 2014 Змия (Si) Вода
2012 23 януари 2012 – 9 февруари 2013 Дракон (Chen) Вода
2011 3 февруари 2011 – 22 януари 2012 Заек (Mao) Метал
2010 14 февруари 2010 – 2 февруари 2011 Тигър (Yin) Метал
2009 26 януари , 2009 – 13 февруари 2010 Вол (Chou) Земя
2008 7 февруари 2008 – 25 януари 2009 Плъх (Zi) Земя
2007 18 февруари 2007 – 6 февруари 2008 Прасе (Hai) Огън
2006 29 февруари 2006 – 17 февруари 2007 Куче (Xu) Огън
2005 9 февруари 2005 – 28 януари 2006 Петел (You) Дърво
2004 22 януари 2004 – 8 февруари 2005 Маймуна (Shen) Дърво
2003 1 февруари 2003 – 21 януари2004 Овца (Wei) Вода
2002 12 февруари 2002 – 31 януари 2003 Кон (Wu) Вода
2001 24 януари 2001 – 11 февруари 2002 Змия (Si) Метал
2000 5 февруари 2000 – 23 януари 2001 Дракон (Chen) Метал
1999 16 февруари 1999 – 4 февруари 2000 Заек (Mao) Земя
1998 28 януари 1998 – 15 февруари 1999 Тигър (Yin) Земя
1997 7 февруари 1997 – 27 януари 1998 Вол (Chou) Огън
1996 19 февруари 1996 – 6 февруари 1997 Плъх (Zi) Огън
1995 31 януари 1995 – 18 февруари 1996 Прасе (Hai) Дърво
1994 10 февруари 1994 – 30 януари 1995 Куче (Xu) Дърво
1993 23 януари 1993 – 9 февруари 1994 Петел (You) Вода
1992 4 февруари 1992 – 22 януари 1993 Маймуна (Shen) Вода
1991 15 февруари 1991 – 3 февруари 1992 Овца (Wei) Метал
1990 27 януари 1990 – 14 февруари 1991 Кон (Wu) Метал
1989 6 февруари 1989 – 26 януари , 1990 Змия (Si) Земя
1988 17 февруари 1988 – 5 февруари 1989 Дракон (Chen) Земя
1987 29 февруари 1987 – 16 февруари 1988 Заек (Mao) Огън
1986 9 февруари 1986 – 28 януари 1987 Тигър (Yin) Огън
1985 20 февруари 1985 – 8 февруари 1986 Вол (Chou) Дърво
1984 2 февруари 1984 – 19 февруари 1985 Плъх (Zi) Дърво
1983 13 февруари 1983 – 1 февруари 1984 Прасе (Hai) Вода
1982 25 януари 1982 – 12 февруари 1983 Куче (Xu) Вода
1981 5 февруари 1981 – 24 януари 1982 Петел (You) Метал
1980 16 февруари 1980 – 4 февруари 1981 Маймуна (Shen) Метал
1979 28 януари 1979 – 15 февруари 1980 Овца (Wei) Земя
1978 7 февруари 1978 – 27 януари 1979 Кон (Wu) Земя
1977 18 февруари 1977 – 6 февруари 1978 Змия (Si) Огън
1976 31 януари 1976 – 17 февруари 1977 Дракон (Chen) Огън
1975 11 февруари 1975 – 30 януари 1976 Заек (Mao) Дърво
1974 23 януари 1974 – 10 февруари 1975 Тигър (Yin) Дърво
1973 3 февруари 1973 – 22 януари 1974 Вол (Chou) Вода
1972 15 февруари 1972 – 2 февруари 1973 Плъх (Zi) Вода
1971 27 януари 1971 – 14 февруари 1972 Прасе (Hai) Метал
1970 6 февруари 1970 – 26 януари , 1971 Куче (Xu) Метал
1969 17 февруари 1969 – 5 февруари 1970 Петел (You) Земя
1968 30 януари 1968 – 16 февруари 1969 Маймуна (Shen) Земя
1967 9 февруари 1967 – 29 февруари 1968 Овца (Wei) Огън
1966 21 януари1966 – 8 февруари 1967 Кон (Wu) Огън
1965 2 февруари 1965 – 20 януари 1966 Змия (Si) Дърво
1964 13 февруари 1964 – 1 февруари 1965 Дракон (Chen) Дърво
1963 25 януари 1963 – 12 февруари 1964 Заек (Mao) Вода
1962 5 февруари 1962 – 24 януари 1963 Тигър (Yin) Вода
1961 15 февруари 1961 – 4 февруари 1962 Вол (Chou) Метал
1960 28 януари 1960 – 14 февруари 1961 Плъх (Zi) Метал
1959 8 февруари 1959 – 27 януари 1960 Прасе (Hai) Земя
1958 18 февруари 1958 – 8 февруари 1959 Куче (Xu) Земя
1957 31 януари 1957 – 17 февруари 1958 Петел (You) Огън
1956 12 февруари 1956 – 30 януари 1957 Маймуна (Shen) Огън
1955 24 януари 1955 – 11 февруари 1956 Овца (Wei) Дърво
1954 3 февруари 1954 – 23 януари 1955 Кон (Wu) Дърво
1953 14 февруари 1953 – 2 февруари 1954 Змия (Si) Вода
1952 27 януари 1952 – 13 февруари 1953 Дракон (Chen) Вода
1951 6 февруари 1951 – 26 януари , 1952 Заек (Mao) Метал
1950 17 февруари 1950 – 5 февруари 1951 Тигър (Yin) Метал
1949 29 февруари 1949 – 16 февруари 1950 Вол (Chou) Земя
1948 10 февруари 1948 – 28 януари 1949 Плъх (Zi) Земя

Публикацията е отбелязана с етикети: ,

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top